+47 48 16 17 18 om@osterbo.no

Dette er havets Land Cruiser – ein arbeidshest som tek seg fram der andre må gi tapt. Optimalisert for forholda langs den langstrakte norskekysten. Du får minst nedetid og best kvalitet i vask med Østerbø Yanmar Notvaskar.

Best i straum

Ein god lokalitet har god gjennomstrømming av vatn og næringsstoff. Østerbø Yanmar vaskaren taklar strøm godt og vil gi lite nedetid så du kan fullføre jobb til avtalt tid. Dette er vaskaren som taklar røffe forhold.

Best i slakk not

Mange notvaskarar kan fungere i stram not, men berre den råaste taklar slakke, utfordrande nøter som er vel så vanlege langs kysten vår. Stor kontaktflate mot not og eit enkelt men genialt konsept for innpress mot not sikrar gode resultat sjølv i utfordrande nøter der andre må gi tapt.

Slakk not

Slakk not og straum kan lett gi utfordrande tilhøve under overflata. (bilete frå kamera på Yanmar Notvaskar)

Minimalt dieselforbruk

Med eit forbruk ned mot 14 liter i timen (14-18 l ved vanleg bruk) er den i ein klasse for seg sjølv. Dette vil fort gi store innsparingar i året. Andre vaskarar ligg ofte på 50-100 l/t.

Lite slitasje på not

Med eit vasketrykk på låge 90-150 bar (150 kun ved ekstrem groe) og stor kontaktflate mot not sikrar vi mindre slitasje

Topp Vaskekvalitet

Dette er notvaskaren som kjem fram over alt og sikrar heilt rein not. Den tek blåskjel, sterk groe og vaskar reint i toppen av nota.

Lite vedlikehaldsbehov

Ved å velje ein etablert vaskar sikrar du at teknologien er utprøvd og optimalisert. Lite behov for vedlikehald sikrar låge driftskostnader og lite nedetid.

Les meir om Østerbø Yanmar notvaskar her >>

6 råd for val av Notvaskar >>

Yatek AS deler erfaringar med sin bruk av Yanmar Notvaskar >>

 

Kundeuttale

Det beste med notvaskaren er at den tåler straum og sjøgang godt slik at vi kan fullføre oppdrag sjølv under krevjande forhold. På grunn av lågt trykk vaskar den og svært skånsomt og beheld barkestoff på not lenger enn konkurrentar. Resultatet på vaskinga er svært bra.

Øyvind Høie

Dagleg leiar, Yatek AS

Kundeuttale

– It comes with rollers on both the front and back and copes well with difficult or slack nets. It cleans very well in troublesome situations and also has a lower fuel consumption than many of the alternative cleaners.

David Skea

MD, Leco Marine Ltd

Meld interesse for demonstrasjon - vi kontaktar deg når vi kjem til ditt område

Kontakt oss

Kim André Eide

Kim André Eide

Seljar havbruk

Kontakt meg om: Notvask, havbruk

pinFørde/Østerbø

telefon994 46 984

e-postkim@osterbo.no

Steinar Holen

Steinar Holen

Dagleg leiar

 

pinØsterbø

telefon48 16 17 23

e-poststeinar@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no

Yanmar