+47 48 16 17 18 om@osterbo.no

Notvask

Marknadens kanskje beste løysing for notvask.

Kontakt oss for ein prat

Notvaskaren for røffe forhold – tek jobben der andre må gi tapt

Østerbø Yanmar Notvaskar er ein arbeidshest utvikla for å takle forholda langs den langstrakte kysten vår. Dette er havets Land Cruiser som kjem fram overalt, ikkje Ferrarien du berre kan ta fram på solskinnsdagar.

Best i slakk not

Stor kontaktflate mot not sikrar gode resultat sjølv i utfordrande nøter der andre må gi tapt.

Grundig

Best i strøm

God lokalitet har god gjennomstrauming av vatn og næring. Då treng du vaskaren som taklar røffe forhold.

Minimalt drivstofforbruk

Markant mindre drivstofforbruk enn andre modellar. Ned mot 14 liter i timen.

Grundig

Grundig

Notvaskaren tek alt av blåskjel og groe. Grundig reint til og med i toppen. Kjem fram overalt.

vasketrykk 90 bar

Skånsom vask

Lågt trykk (90-150 bar) og stor kontaktflate gir skånsom men grundig vask. Lite slitasje på not.

vedlikehald

Lite vedlikehald

Utprøvd og optimalisert notvaskar med låge vedlikehaldskostnader.

Kundeuttale

Det beste med notvaskaren er at den tåler straum og sjøgang godt slik at vi kan fullføre oppdrag sjølv under krevjande forhold. På grunn av lågt trykk vaskar den og svært skånsomt og beheld barkestoff på not lenger enn konkurrentar. Resultatet på vaskinga er svært bra.

Øyvind Høie

Dagleg leiar, Yatek AS

Kundeuttale

– It comes with rollers on both the front and back and copes well with difficult or slack nets. It cleans very well in troublesome situations and also has a lower fuel consumption than many of the alternative cleaners.

David Skea

MD, Leco Marine Ltd

Sveip for å sjå fleire bilete

Vi tilbyr komplett løysing for notvask

Pumpeunit og slangetrommel utforma for å optimal drift og transport. Opplæringskurs og igangkøyring med i leveransen.

Kontakt oss for eit godt tilbod
Tekniske spesifikasjonar
Modell NCL-LX
Operasjonsmetode Manuell med joystick
Kropp Ytre dimensjonar L1358 x B2287 x H874 mm
Vekt ca 500 kg
Maks køyrehastigheit 14 m/min
Vaskekapasitet 1600 m2/t
Maks djupne 50 m
Propell 450 mm dia x 3
Hjul Torads gummibelter + 4 vide dekk
Motor DC-motor med reduksjonsgir – 48 VDC
Djupnemålar Trykksensortype x 1
TV-kamera CCD med supervidvinkellinse x 2
LED-lampe LED-lampe x 4 (valfritt)
Kamerakabel Vridningsbestandig kabel 100
Straumkabel Vridningsbestandig kabel 100
Høgtrykksslange Maks driftstrykk: 20,5, vanleg: 15 MPa
60 m (standard) / 100 m (valfritt)
Kontrollpanel Utvendige dimensjonar L200 x B500 x H600 mm
Spesifikasjonar slangetrommel
 • Slangetrommel notvaskTrommel og transportløysing med elektrohydraulisk inn og utspoling
 • Fjernkontroll
 • For optimal transport og oppbevaring av Notvaskaren

Datablad slangetrommel

Spesifikasjonar pumpeunit

PumpeunitMotor: FTP Iveco NEF67 TM 3A
Vannflow
: 325 l/min 170 bar
Mål: lxbxh 3400x1200x2241mm
Vekt: 2500kg

Lyddempa med meget lågt støynivå. Tilpassa notvaskar for optimal drift av denne.
Fordelar

Fordelar Østerbø Yanmar Notvaskar

 • Tåler straum og sjøgang godt
 • Kjem fram overalt – til og med i slakk not og i toppen
 • Lågt drivstofforbruk
 • Vask med fisken i merda
 • Brukar alt vatnet i pumpa til vask – unik patentert teknologi
 • God oversikt på tilstand under vatn med to vidvinkelkamera
 • Utprøvd, driftssikker teknologi
 • Driftssikker – lite vedlikehald

Gode grunnar til å halde nota groefri

 • Hindrar spreiing av parasittar
 • Gode tilhøve for bruk av leppefisk mot lus
 • Mindre bruk av kjemikaliar og medisin
 • Betre gjennomstrømming av oksygen
 • Friskare fisk
 • Raskare vekst

Kontakt oss for eit godt tilbod

Kim André Eide

Kim André Eide

Seljar havbruk

Kontakt meg om: Notvask, havbruk

pinFørde/Østerbø

telefon994 46 984

e-postkim@osterbo.no

Steinar Holen

Steinar Holen

Dagleg leiar

 

pinØsterbø

telefon48 16 17 23

e-poststeinar@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no