Godkjent reiskap skal merkast med årets farge og ny bruksattest utskrivast

Årets farge 2020 er blå

  • 2020: blå
  • 2021: raud
  • 2022: gul
  • 2023: grøn

Hos oss kan du bestille kontroll av kraner, truckar, anleggsmaskiner, lifter, container osv.

fullstendig liste over kva vi kontrollerer >> 

Brosjyre om skreddarsaum av kraner og løftereiskap

Brosjyre kraner

Brosjyre om inspeksjon og kontroll

Sakkyndig brosjyre inspeksjon

Les brosjyra vår >>

Bestill kontroll

Bård Østerbø: Telefon 48 16 17 02, e-post baard@osterbo.no