Redningskjul – rensefisk

kr 890 ekskl. mva.

Auka fiskevelferd for rensefisk – gi dei ein optimal rasteplass og kvile

På utsette lokalitetar kan sterk vasstraum ta med seg rognkjeksen og presse den mot nota. I dei fleste tilfelle fører dette til slitasjeskader på fisken over tid og det er akkurat det dette produktet skal motvirke/redusere omfanget av.

Redningsskjul til rognkjeks

Vi tilbyr eit produkt som gir rognkjeks ein optimal «rasteplass» tett på notveggen når vannstrømmen er sterk på lokaliteten. Redningsskjulet plasserast enkelt der de opplever at sterk vannstrøm tar med seg rognkjeksen og presser den mot nota.

Kategori:

Beskrivelse

Eit redningsskjul er ein 75 cm brei og 400 cm lang, slitesterk PVC duk med festeløkke i topp og loddlomme i botn

  • Om rett plassert, sug rognkjeksen seg fast på redningsskjulet ved både normal eller sterk vannstrøm. Dette reduserer slitasjeskader.
  • Testlokalitet med redningsskjul registrerer lågare dødelegheit etter testperiode.
  • Produsert i eit slitesterkt PVC materiale med glatt overflate som gir minimal groe. Testar viser ingen groe etter 3 månader i sjø.
  • Kan plasserast ved forautomater for å redusere slitasje på fisk og redusere forsvinn der vann-strømmen tar foret ut av nota.
  • Produktet er 100 % resirkulerbart.

 

Test ut produktet på ein utsatt lokalitet i dag!

Pris per remse redningsskjul er kr 890,- ekskl. mva.