Safehide – for rensefisk

Redskap for gjenfangst av rensefisk/rognkjeks

  • Safehide tiltrekker seg rensefisk med tare og foring
  • Du fangar rensefisk som er i Safehide ved å trekke opp «fangstnota»
  • Løft safehide ut av merda med kran.
  • Fanga rensefisk ligg skånsamt i vass-magasin i botn av safehide
  • Tøm safehide ved å løsne enden av tubeopninga i botn
Kategori: