Østerbø Maskin AS, avdeling Sløvåg

Vil du bli ein del av dette teamet i Sløvåg? No har du moglegheit til å bli med på laget til ein av landets største og fremste leverandørar på nødstrøm og reservekraft.

Aggregatavdelinga vert leia frå avdelinga vår i Sløvåg. Vi er i dag 9 tilsette, 7 i Sløvåg og 2 på Østerbø. På grunn av aukande oppdragsmengde og store ordrereservar søkjer me ein serviceinnstilt og ansvarleg person til aggregatteamet i Sløvåg.

Arbeidsoppgåver

Vi har strømaggregat i drift i heile Noreg og per i dag om lag 140 aktive serviceavtalar. Vi utfører 30- 40 montasjar av reservekraftinstallasjonar årleg. Aggregatteamet er tverrfagleg og følger kundane heile vegen frå sal via montering og installasjon til service. Du skal hovudsakleg vere ein av våre menn/kvinner som tek ansvar for å få god flyt på dele- og varelager, og bidreg til at Østerbø er best på vedlikehalds- og reservedelar, samt service og support.

 

 • Ansvarleg for lager og verkstad i Sløvåg
 • Bygge opp og drifte delelager for strømaggregat i Sløvåg
 • Ivareta logistikk rundt delar og varebehov
 • Oppfølging og tilrettelegging av delar og varer til montasjeprosjekt og service- og reparasjonsoppdrag, assistere prosjektleiar
 • Ordremottak og sal av delar og service til strømaggregat.
 • Du bistår med prefabrikkering av mekaniske delar som eksosanlegg og ventilasjon o.l.
 • Du gir generell support på strømaggregat
 • Du deltek i montasje og service ved behov

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg 100% fast stilling med konkurransedyktig løn.

 • Oppmøteplass Sløvåg, noko reiseverksemd må påreknast
 • Gode reise-, kost- og losjiordningar ved reiseoppdrag
 • Intern opplæring
 • Trygg arbeidsplass
 • Godt arbeidsmiljø

Vi har trua på eit arbeidsmiljø med rom for personleg og fagleg utvikling. Stillinga inngår i mogleg kommande vaktordning.

Kvalifikasjonar

Du har sansen for «Litande løysingar», arbeider sjølvstendig, er nøyaktig og god på orden og struktur.

 • Du har erfaring frå liknande arbeid
 • God kjennskap til Microsoft Office, samt erfaring frå bruk av IT-verktøy for produksjon/lagerhald/rekneskap er ein fordel.
 • Fordel med utdanning innan mekaniske fag/sveis (mangeårig relevant praksis kan vege opp for manglande utdanning)
 • Automatikarar, elektromontørar og industrirørleggarar med kompetanse på mekanisk/sveis blir og vurderte
 • Førarkort kl BE
 • Flytande norsk, skriftleg og munnleg. God engelsk både skriftleg og munnleg

Meir informasjon og søknad

For meir informasjon eller spørsmål om stillingane kontaktar du:

Magne Halland

Magne Halland

Leiar aggregat

Kontakt meg om: Strømaggregat

pinSløvåg

telefon48 16 17 08

e-postmagne@osterbo.no

Søknad og CV sender du til linda@osterbo.no. innan 15. januar 2021

Her kan du sjå korleis kvardagen i aggregatteamet kan vere:

Jostein Birkeland

Tett på: Jostein Birkeland

Pawel Ziolkowski

Tett på: Pawel Ziolkowski

Jetmund Høsteland

Tett på: Jetmund Høsteland

Om oss

Østerbø Maskin er ein del av Østerbø Gruppa AS. Ein god og trygg arbeidsplass i levande lokalmiljø med andre interessante bedrifter som naboar både i Sløvåg og på Østerbø. Vi er leverandør av litande løysingar innan strømaggregat, elektrotenester, utstyr til havbruksnæringa og elektromekanisk produksjon. Bedrifta har i dag omlag 30 tilsette med sterk fleirfagleg kompetanse. Vi samarbeider tett med søsterselskapet vårt Meland Elektro og satsar vidare saman. Velkommen med på laget!