Vil du bli med oss og gi Noreg litande reservekraft?

No har du mulegheita til å bli med på laget til ein av Noregs største og fremste leverandørar på nødstraum og reservekraft.

Aggregatavdelinga vert styrt og leia frå Sløvåg og består i dag av 12 tilsette, 10 i Sløvåg og 2 på Østerbø.

På grunn av aukande oppdragsmengde og store ordrereservar søkjer vi ein serviceinnstilt og ansvarleg person til aggregatteamet i Sløvåg.

Arbeidsoppgåver

Vi har strømaggregat i drift i heile Noreg og per i dag om lag 160 aktive serviceavtalar. Årleg utfører vi 40 montasjar av reservekraftinstallasjonar, og i 2021 omsette vi for over 60 mill. NOK. Aggregatteamet er tverrfagleg og følgjer kundane heile vegen frå sal via prosjektering, montering og installasjon til service. Østerbø Maskin leverer strømaggregat i størrelse 6 – 2000 kilowatt.

Arbeidet er variert og vil i hovedsak bestå av teknisk teikning, planlegging, kalkulering, tilrettelegging og prosjektleiing. Også I felt.

Arbeidsoppgåver vil vere:

 • Teknisk tegning, mekanisk og elektro
 • Planlegging og gjennomføring av prosjekt
 • Dokumentasjon og FDV
 • Kundebehandling – kalkyle, tilbud og ordrer
 • Generell support på strømaggregat
 • Kvalitetssikring av leveransen – litande løysingar

«Litande løysing» er slagordet vårt. Dette jobbar vi kvar dag med å oppnå i det vi gjer og ligg til grunn for alt arbeid vi utfører.

Servicebilar og tilsette

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg 100% fast stilling med konkurransedyktig løn.

 • Oppmøteplass Sløvåg, litt reiseverksemd må påreknast
 • Gode reise-, kost- og losjiordningar ved reiseoppdrag
 • Intern opplæring
 • Ein trygg arbeidsplass
 • Eit godt arbeidsmiljø, fagleg og sosialt
 • Varierte arbeidsoppgåver med store og små aggregatleveransar i ulike marknadar

Vi har trua på eit arbeidsmiljø med rom for personleg og fagleg utvikling.

Stillinga inngår i mogleg kommande vaktordning.

Reservekraft aggregat
Prosjektleiar Ivar Areklett Garmann

Kvalifikasjonar

 • Ynskeleg fagleg kompetanse:
  • Teknisk teikning: AutoCad, Eplan, BIM osv.
  • Utdanning innan mekaniske fag med kompetanse innan automasjon eller elektro
  • Gjerne tverrfagleg høgare utdanning, Mekatronikk eller liknande
  • Tverrfagleg kompetanse er å føretrekke. Erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Du strekker deg etter«Litande løysingar», arbeider sjølvstendig og nøyaktig, og har god orden og punktlegheit. 
 • Du har erfaring frå liknande arbeid
 • Førarkort kl BE

Du beherskar norsk flytande, skriftleg og munnleg. Det er eit pluss om du beherskar engelsk i tillegg.

Meir informasjon og søknad

For meir informasjon eller spørsmål om stillingane kontaktar du:

Magne Halland

Magne Halland

Leiar aggregat

Kontakt meg om: Strømaggregat

pinSløvåg

telefon48 16 17 08

e-postmagne@osterbo.no

 

Søknad og CV sender du til linda@osterbo.no innan 1. april 2022
Søkjarar vil bli vurdert fortløpande.

Østerbø Maskin AS

Østerbø Maskin har over 40 års erfaring frå blant anna nasjonale leveransar av reservekraft, og er i dag ein av landets største leverandørar av nødstrømsaggregat til bl.a. sjukehus, havbruk og industri. Vi er stolte over å kunne levere litande løysingar innan reservekraft, utstyr til havbruksnæringa og elektromekanisk produksjon.

Bedrifta har i dag omlag 35 tilsette med sterk fleirfagleg kompetanse, aktive eigarar og ambisiøse vekstambisjonar.

Har du lyst til å jobbe i eit framoverlent og spennande selskap? Østerbø Maskin tilbyr ein god og trygg arbeidsplass. Velkommen med på laget! 

Vi er ein del av Østerbø Gruppa.

Her kan du sjå korleis kvardagen i aggregatteamet kan vere:

Jostein Birkeland

Tett på: Jostein Birkeland

Pawel Ziolkowski

Tett på: Pawel Ziolkowski

Jetmund Høsteland

Tett på: Jetmund Høsteland