Østerbø Maskin AS

Østerbø Maskin har over 40 års erfaring frå blant anna nasjonale leveransar av reservekraft, og er i dag ein av landets største leverandørar av nødstrømsaggregat til bl.a. sjukehus, havbruk og industri. Vi er stolte over å kunne levere litande løysingar innan reservekraft, utstyr til havbruksnæringa og elektromekanisk produksjon.

Bedrifta har i dag omlag 35 tilsette med sterk fleirfagleg kompetanse, aktive eigarar og ambisiøse vekstambisjonar.

Har du lyst til å jobbe i eit framoverlent og spennande selskap? Østerbø Maskin tilbyr ein god og trygg arbeidsplass. Velkommen med på laget! 

Vil du bli med oss og gi Noreg litande reservekraft?

No har du mulegheita til å bli med på laget til ein av Noregs største og fremste leverandørar på nødstraum og reservekraft.

Aggregatavdelinga vert styrt og leia frå Sløvåg og består i dag av 10 tilsette, 8 i Sløvåg og 2 på Østerbø.

På grunn av aukande oppdragsmengde og store ordrereservar søkjer vi ein serviceinnstilt og ansvarleg person til aggregatteamet i Sløvåg.

Arbeidsoppgåver

Vi har strømaggregat i drift i heile Noreg og per i dag om lag 160 aktive serviceavtalar. Årleg utfører vi 30-40 montasjar av reservekraftinstallasjonar, og vil i 2021 omsette for rundt 60 mill. NOK. Aggregatteamet er tverrfagleg og følgjer kundane heile vegen frå sal via prosjektering, montering og installasjon til service. Østerbø Maskin leverer strømaggregat i størrelse 6 – 2000 kilowatt.

Arbeidet er variert og vil fordele seg mellom installasjon og serviceoppdrag. Vi har strømaggregat i drift i heile Noreg og jaktar ein serviceteknikar med høg tverrfagleg kompetanse for å vere vår tekniske kompetanse i felt.

Arbeidsoppgåver vil vere:

 • Igangkøyring, programmering og overlevering av reservekraftanlegg
 • Utrykking på reparasjonar, feilsøking og feilretting
 • Planlagde servicejobbar
 • Generell support på strømaggregat
 • Kvalitetssikring av leveransen – litande løysingar
 • Montering, installasjon og oppstart av reservekraftanlegg rundt i heile Noreg
 • Prefabrikkering av mekaniske delar som eksosanlegg og ventilasjon på verkstaden vår i Sløvåg

«Litande løysing» er slagordet vårt. Dette jobbar vi kvar dag med å oppnå i det vi gjer og ligg til grunn for alt arbeid vi utfører.

Vi tilbyr

Vi tilbyr deg 100% fast stilling med konkurransedyktig løn.

 • Oppmøteplass Sløvåg, stor reiseverksemd må påreknast
 • Gode reise-, kost- og losjiordningar ved reiseoppdrag
 • Tilpassa reise- og friordning
 • Intern opplæring
 • Ein trygg arbeidsplass
 • Eit godt arbeidsmiljø, fagleg og sosialt
 • Varierte arbeidsoppgåver med store og små aggregatleveransar i ulike marknadar

Vi har trua på eit arbeidsmiljø med rom for personleg og fagleg utvikling.

Stillinga inngår i mogleg kommande vaktordning.

Kvalifikasjonar

 • Du strekker deg etter«Litande løysingar». Arbeider sjølvstendig og nøyaktig, og har god orden og punktlegheit
 • Du har erfaring frå liknande arbeid
 • Ønskeleg fagleg kompetanse:
  • Tverrfagleg høgare utdanning: Mekatronikk eller liknande
  • Utdanning innan mekaniske fag med kompetanse innan automasjon eller elektro
  • Automatikarar, elektromontørar med kompetanse på mekanisk/sveis
  • Tverrfagleg kompetanse er å føretrekke. Erfaring kan kompensere for manglande utdanning
 • Førarkort kl BE
 • Du beherskar norsk flytande, skriftleg og munnleg. Det er eit pluss om du beherskar engelsk i tillegg. 

Meir informasjon og søknad

For meir informasjon eller spørsmål om stillingane kontaktar du:

Magne Halland

Magne Halland

Leiar aggregat

Kontakt meg om: Strømaggregat

pinSløvåg

telefon48 16 17 08

e-postmagne@osterbo.no

 

Søknad og CV sender du til linda@osterbo.no innan 18. august 2021
Søkjarar vil bli vurdert fortløpande.

Her kan du sjå korleis kvardagen i aggregatteamet kan vere:

Jostein Birkeland

Tett på: Jostein Birkeland

Pawel Ziolkowski

Tett på: Pawel Ziolkowski

Jetmund Høsteland

Tett på: Jetmund Høsteland

Vi er ein del av Østerbø Gruppa.