For å bygge vidare på satsinga vår på prosjektering og konstruksjon søker vi no ein drivande dyktig teknisk teiknar. Du skal jobbe med den tekniske delen av litande løysingar i prosjektleveransar til kundane våre.

I Østerbø jobbar vi mykje mot havbruk og industri og har eit sterkt tverrfagleg elektromekanisk fagmiljø. Arbeidsoppgåvene er varierte. Vi jobbar tett med faste kundar og ønsket vårt er å tilpasse produktet i lag med dei. Vi skreddarsyr litande løysningar, så hos oss kan du komme borti dei verkeleg unike og spesielle prosjekta.

Arbeidsoppgåver

 • Prosjektering av blant anna mekaniske løysingar og prosjekt retta mot sjø og landbasert oppdrettsnæring
 • Kvalitetssikring og dokumentasjon
 • Styrkeberekning av konstruksjonar
 • Optimalisere tekniske løysingar for kunde
 • Beskrive bygge- og installasjonsmetodar for montørane våre
 • Delta på oppfølging av prosjekt frå start til ferdigstilling
 • Oppfølging av eksisterande og nye kundar

Kvalifikasjonar

 • Teknisk fagskule eller Ingeniør innan relevante fag, erfaring kan vege opp for manglande utdanning
 • Bakgrunn frå teknisk teikning eller tilsvarande arbeidsoppgåver
 • Du er datakyndig og beherskar å jobbe i fleire program samtidig
 • Det er ønskeleg at du har god kjennskap til Inventor og SketchUp
 • Du har erfaring som gjer det mogleg for deg å sjå gode litande løysingar
 • Minimum Førarkort kl B

Personlege eigenskapar

 • Du er strukturert og opptatt av gode system, kjennskap til LEAN ein fordel
 • Du er kreativ og god på utvikling og gjennomføring av større og mindre prosjekt
 • Du er fagleg initiativrik og ansvarsbevisst
 • Nysgjerrig på ny teknologi innan VR og skanning
 • Du har god samarbeidsevne, men evner og å arbeide sjølvstendig
 • Du er positiv og pålitelig
 • Du har gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, munnleg og skriftleg
VR-briller

Bli med på laget som stadig jaktar betre måtar å løyse utfordringar på

Vi tilbyr

 • 100% fast stilling
 • konkurransedyktig løn
 • Arbeidsstad Østerbø eller Sløvåg, men noko reising må påreknast.

Hos Østerbø har vi trua på eit arbeidsmiljø med rom for personleg og fagleg utvikling

Velkommen som søkjar til stilling i ei solid bedrift i vekst og eit område der det skjer mykje spennande for tida.

Meir informasjon og søknad

For meir informasjon eller spørsmål om stillingane kontaktar du:

Steinar Holen

Steinar Holen

Leiar produkt og produksjon

Kontakt meg om: Verkstad, mekaniske prosjekt

adresseØsterbø

telefon48 16 17 23

steinar@osterbo.noe-post

Søknad og CV sender du til linda@osterbo.no. innan 15. januar

Om oss

Østerbø Maskin er ein del av Østerbø Gruppa AS. Ein god og trygg arbeidsplass i levande lokalmiljø med andre interessante bedrifter som naboar både i Sløvåg og på Østerbø. Vi er leverandør av litande løysingar innan strømaggregat, utstyr til havbruksnæringa og elektromekanisk produksjon. Bedrifta har i dag omlag 30 tilsette med sterk fleirfagleg kompetanse. Velkommen med på laget!