Utfordrande vaskeforhold krever den beste vaskaren. NCS AS i Troms med ein av sine Østerbø Yanmar vaskarar klar til dyst

For trygg notvask er det avgjerende å kunne justere vasketrykket for både å kunne vaske heilt rent samtidig som nota skånast.

Øyvind Høie

Den skånsomme vasken gir kundane våre ein stor gevinst, seier Øyvind Høie, Yatek AS.

Mest skånsom

Dette kan operatøren lett gjere med Østerbø Yanmar vaskaren, som i dag leverer marknadens lågaste vasketrykk. Den unike patenterte teknologien opp imot trøsterstyringa gjer at denne skånsomme vaskaren leverer lågt trykk med masse vatn under vask. Trykkspekteret mot nota ligg mellom 90 til 150 bar som er vesentleg lågare enn konkurrerande utstyr og vassmengda er på det meste 326 l/m.

– Med denne vaskaren kan vi fjerne den verste groa, slik som blåskjell, når vi må det, og ved normal vedlikehaldsvasking kan vi gjere dette svært skånsomt, fortel Øyvind Høie som er dagleg leiar i serviceselskapet Yatek AS. – I tillegg varer impregneringa lengre enn det eg veit anna utstyr klarer. Dette er ein viktig eigenskap som gir kundane våre ein stor gevinst, avsluttar Høie.

Styring

Behageleg full kontroll over grundig vask med skjermar og fjernstyring

Auka interesse i Nord-Noreg

Langs heile Norskekysten og i Skottland er det no Østerbø Yanmar vaskarar i drift. Vi har spesielt merka auke i interessa frå Nord-Noreg i det siste. – Vi ser at det slitesterke utstyret som taklar røffe forhold

Kim Andre Eide

– Vi ser at det slitesterke utstyret som taklar røffe forhold passar godt inn i Nord-Noreg, seier Kim Andre Eide hos Østerbø Maskin AS

passar godt inn i denne delen av landet. Det har vore godt sal i det siste og akkurat no er det få igjen på lageret.

– Vi ser at det slitesterke utstyret som taklar røffe forhold passar godt inn i Nord-Noreg, seier Kim Andre Eide hos Østerbø Maskin AS

Det at den er enkel i bruk og faktisk vaskar nøtene heilt reine, gjer denne vaskaren til ein vinnar.

Vi høyrer at der det er mykje blåskjel leverer vår vaskar der andre ikkje strekk til. Dette er det vi i Østerbø Maskin kallar ei litande løysing, seier Eide.

David Skea

1400 arbeidstimar i røffe forhold utan stopp seier alt, seier David Skea, Leco Marine

Driftssikker

Hos Leco Marine i Skottland har notvaskaren 1400 arbeidstimar utan stopp. – Vi har fulgt Yanmar sin vedlikehaldsplan som er per 500 timer. Etter god og utfyllande opplæring av Østerbø får mannskapet vårt god teknisk forståing av produktet som har hjelpt oss på vegen mot kontinuerleg drift, seier David Skea.

– Yanmar notvaskeren er etter vår erfaring den notvaskaren som er mest påliteleg. 1400 arbeidstimar i røffe forhold utan stopp seier alt, seier Skea. – Denne driftssikkerheita gir oss rom til å oppfylle kundane våre sine forventningar.