Trygg og smart Notvask

Marknadens mest driftssikre løysing for notvask. «1400 timar utan stopp er imponerande» – David Skea

Trygg og smart notvask med Østerbø Yanmar notvaskar

Østerbø Yanmar Notvaskar er ein fjernstyrt undervass-robot for vask av oppdrettsnøter. Stillegående med unik patentert løysing. 

Campaign

Kampanjeprisar

No kan du sikre deg notvaskar til ekstra god pris.

Best i slakk not

Robust

Best i strøm

Røff

Minimalt drivstofforbruk

Gjerrig

Grundig

Smart

Trygg vask

Trygg

Lite vedlikehald

Enkel

Kundane fortel:

Det beste med notvaskaren er at den tåler straum og sjøgang godt slik at vi kan fullføre oppdrag sjølv under krevjande forhold. På grunn av lågt trykk vaskar den og svært skånsomt og beheld barkestoff på not lenger enn konkurrentar. Resultatet på vaskinga er svært bra.

Meir om Yatek sine erfaringar >>

Øyvind Høie

Dagleg leiar, Yatek AS

– It comes with rollers on both the front and back and copes well with difficult or slack nets. It cleans very well in troublesome situations and also has a lower fuel consumption than many of the alternative cleaners.

Meir om Leco Marine sine 1400 timar utan stopp >>

David Skea

MD, Leco Marine Ltd

Spar driftskostnader

Bygd på ein enkel, genial og robust teknologi krev Yanmar vaskaren svært lite vedlikehald.

Den leverer marknadens lågaste dieselforbruk med rekordlåge 14-18 liter per time.

Dette gir deg dei lågaste driftskostnadane.

Lite nedetid

Vaskaren har over 60 000 driftstimar i krevjande forhold langs kysten vår. 

Vi utviklar og forbetrar notvaskaren stadig i tett dialog med kundane. Dette gir deg ei løysing med unik driftssikkerheit. 

Slik får du utført jobben til avtalt tid.

Minst slitasje på not

Dei mjuke, trygge gummibelta gir vaskaren godt grep på nota som og gjer deg rusta til å takle sjølv sterke straumforhold.

Med eit vasketrykk ned til rekordlåge 45 bar vaskar du nota varsamt men grundig rein.

Minst støystress for fisk

Med færrast tal dyser og tre større propell-thrustere som er drivne av vasketrykket, gir vaskaren eit lågt støybilete under vasking. 

Dette reduserer påvirkinga på fisken under vasking.

Bra for deg, bra for miljøet

Lågast vasketrykk gir minst utslepp av impregneringsrestar til miljø. I tillegg kan den skilte med det lågaste dieselforbruket på marknaden.

Pumpa er kraftig vibrasjonsdempa og er svært stillegåande. Dette gir gode arbeidsforhold ombord i servicebåten. 

Billegast i drift

Driftskostnader pr 1500 timar

Servicedelar (500+1000 timar): kr 65 000,-

Drivstoff pr 1500 timar

Yanmar notvaskar + Østerbø pumpe (16 l/t): kr 240 000,-
Yanmar notvaskar + D300 pumpe (22 l/t): kr 330 000,-

Samanlikning drivstoffkostnad pr 1 500 timar

Sjå video

Sveip for å sjå fleire bilete

Hos oss får du komplett løysing for notvask

 • Marknadens mest driftssikre notvaskar.
 • Pumpeunit og slangetrommel utforma for å optimal drift og transport.
 • Opplæringskurs og oppstart med i leveransen.
 • Serviceplan, serviceavtale og oppfølging.

Vil du også vaske trygt og smart?

Meir informasjon om Østerbø Yanmar notvaskar

Tekniske spesifikasjonar
Modell NCL-LX
Operasjonsmetode Manuell med joystick
Kropp Ytre dimensjonar L1358 x B2287 x H874 mm
Vekt 600 kg
Maks køyrehastigheit 21 m/min
Vaskekapasitet 2200 m2/t
Maks djupne 50 m
Propell 450 mm dia x 3
Hjul Torads gummibelter + 4 vide dekk
Motor DC-motor med reduksjonsgir – 48 VDC
Djupnemålar Trykksensortype x 1
TV-kamera CCD med supervidvinkellinse x 2
LED-lampe LED-lampe x 4 (valfritt)
Kamerakabel Vridningsbestandig kabel 100
Straumkabel Vridningsbestandig kabel 100
Høgtrykksslange Maks driftstrykk: 20,5, vanleg: 15 MPa
60 m (standard) / 100 m (valfritt)
Kontrollpanel Utvendige dimensjonar L200 x B500 x H600 mm
Fordelar

Fordelar Østerbø Yanmar Notvaskar

 • Tåler straum og sjøgang godt
 • Kjem fram overalt – til og med i slakk not og i toppen
 • Lågt drivstofforbruk
 • Vask med fisken i merda – lite støystress sikrar fisk som et mens vasking pågår
 • Brukar alt vatnet i pumpa til vask – unik patentert teknologi
 • God oversikt på tilstand under vatn med to vidvinkelkamera
 • Utprøvd, driftssikker teknologi
 • Driftssikker – lite vedlikehald

Gode grunnar til å halde nota groefri

 • Hindrar spreiing av parasittar
 • Gode tilhøve for bruk av leppefisk mot lus
 • Mindre bruk av kjemikaliar og medisin
 • Betre gjennomstrømming av oksygen
 • Friskare fisk
 • Raskare vekst

Vil du også vaske trygt og smart?

Kontakt oss i dag

Jan Erik B. Søreide

Jan Erik B. Søreide

Salsansvarleg produkt, Marknadssjef/HMS&KS

Kontakt meg om: Marknad, produkt, HMS

pinØsterbø

telefon48 16 17 25

e-postjanerik@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no

Best i slakk not

Robust

Best i strøm

Røff

Minimalt drivstofforbruk

Gjerrig

Grundig

Smart

Trygg vask

Trygg

Lite vedlikehald

Enkel