Sakkyndig kontroll

Kontroll av kraner, lift, anleggsmaskiner, container, truck osv.

Sakkyndig kontroll av maskiner og utstyr

Vi utfører kontroll og inspeksjon med hovudfokus på Ytre Sogn og Nordhordland.

Sertifisert

Sertifisert

Vi har over 30 års erfaring som sertifisert sakkyndig firma for sertifisering og årleg kontroll av kraner, maskiner og løftereiskap.

Generell sertifisering

Generell sertifisering

Vi utsteder dokumentasjon på utstyr og maskiner og lagar sertifikat.

Tredjeparts kontroll

Tredjeparts kontroll

Vi utfører tredjepartskontroll av ny reiskap (f.eks. container)

Kvifor sakkyndig kontroll?

Det er krav til sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr. Det er eigar sitt ansvar at utstyret er godkjent før bruk.

  • Minimere risk for ulykker
  • Kvalitetsstempel
  • Oppdage feil tidleg slik at det lett kan reparerast
  • Systematisk oversikt

Typar kontroll

Førstegongskontroll

  • Produksjon og sammenstilling av nytt utstyr
  • Installasjon eller oppstilling av utstyr
  • Flytte, plassere på nytt område

Periodisk kontroll

  • Årleg kontroll

Spesialkontroll

  • Etter større reparasjonar eller ombyggingar

Vi er sertifisert for inspeksjon og årleg kontroll av

G4 Bru-/Traverskraner

G4 Bru-/Traverskraner

Inkludert motoriserte søylesving-, veggsving-, veggløper- og shuttlelift-kraner
Bestill kontroll

G7 Vinsj/Spill/Taljer

G7 Vinsj/Spill/Taljer

manuelle lett-, søylesving- og veggsving-kraner
Bestill kontroll

G8 Lastebilkraner

G8 Lastebilkraner

Kraner montert på køyretøy
Bestill kontroll

G10 Handdrivne kraner

G10 Handdrivne kraner

Manuelle taljer osv.
Bestill kontroll

G13 Spesielt løfteutstyr

G13 Spesielt løfteutstyr

Lasting av rensePIG på prosessanlegg
Bestill kontroll

G20 Fastmontert hydraulisk kran

G20 Fastmontert hydraulisk kran

På kaier og båtar
Bestill kontroll

RX Alle typar løftereiskap

RX Alle typar løftereiskap

Containere, kjetting, sjaklar, løfteåk osv. «Alt under kroken»
Bestill kontroll

PX Personløfter

PX Personløfter

Alle typar lift.
Bestill kontroll

TX Truck

TX Truck

Alle typar Løfte og stablevogner for gods
Bestill kontroll

MX Masseforflytningsmaskiner

MX Masseforflytningsmaskiner

Med effekt over 15kW. Til eksempel hjullastar, gravemaskin osv
Bestill kontroll

BX Bergingsbil

BX Bergingsbil

Alt utstyr på bergingsbil: bilkran, vinsj, reiskap
Bestill kontroll

HX Hengestillas / SX Scenerigg

HX Hengestillas / SX Scenerigg

Kontakt oss for å bestille kontroll

Bård Østerbø

Bård Østerbø

Ansvarleg sakkyndig

Kontakt meg om: Sakkyndig kontroll, prosjekt

pinØsterbø

telefon48 16 17 02

e-postbaard@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no