Ingen er tjent med at pengene investert i notimpregnering spyles bort ved første vask.
Med Østerbø Yanmar sin løsning bevares impregnering på nøtene og sikrer lengre levetid for både imgregnering og not.

Rekordlave 90 bar

For trygg notvask er det avgjørende å kunne justere vasketrykket for å både å kunne vaske helt rent samtidig som noten skånes.

– Den skånsomme vasken gir kundene mine en stor gevinst, sier Øyvind Høie i Yatek AS

Dette kan operatøren lett gjøre med Østerbø Yanmar vaskeren, som i dag leverer markedets laveste vasketrykk. Den unike patenterte teknologien opp imot trøsterstyringa gjør at denne skånsomme vaskeren leverer lavt trykk med masse vann under vask. Trykkspekteret mot nota ligger mellom 90 til 150 bar som er vesentlig lavere enn konkurrerende utstyr og vannmengden er på det meste 326 l/m.

– Med denne vaskeren kan vi fjerne den verste groa, slik som blåskjell, når vi må det, og ved normal vedlikeholdsvasking kan vi gjøre dette svært skånsomt, forteller Øyvind Høie som er daglig leder i serviceselskapet Yatek AS. – Med Østerbø Yanmar vaskeren beholdes impregneringa lengre enn det jeg vet annet utstyr klarer. Dette er en viktig egenskap som gir mine kunder en stor gevinst, fortsetter Høie.

Miljøvennlig Notvask

– Jeg kan trygt si at Yatek er en miljøvennlig servicebedrift siden vi velger bruke Østerbø Yanmar vaskeren, mener Høie. – Siden denne notvaskeren har det laveste trykket så reduseres slitasjegraden på impregnering og not, her skåner vi havmiljøet. Pumpeuniten til Østerbø har også det laveste dieselforbruket av det utstyret jeg kjenner til og dette er godt nytt opp mot co2-regneskapet. Nå ser vi at næringen vår møter nye krav i takt med ”det grønne skiftet”, så er det godt å vite at utstyret vårt henger godt med i denne utviklingen.

pumpeunit

Støysvak pumpeunit med lavt dieselforbruk

 

Velprøvd teknologi

Den litande løsninga fra Østerbø er en velprøvd teknologi som kontinuerlig forbedres i takt med tiden og tilbakemeldinger fra kunder og marked. Alle nye oppdateringer kan i tillegg utføres på allerede solgte vaskere. For eksempel kan man nå justere høyere fart og installere en ny type plastskiver.