Litande løysing

Målet vårt er å kvar dag gi deg ei litande løysing.

Litande løysing

Østerbø er kjend for å levere litande løysingar til kundar i heile landet.

Men kva legg vi eigentleg i dette begrepet? Litande løysing er eit begrep brukt for å omtale ei påliteleg løysing Eit resultat, ei praktisk ordning, ein måte å gjere noko på som er påliteleg og til å stole på.

Kva er litande løysing i praksis?

Rett produkt og rett kvalitet

Rett, påliteleg og varig løysing

Rett og konkurransedyktig pris

Rett leverings- og garantitid

Litande løysing

Rett funksjonalitet og kapasitet

Rett opplæring og dokumentasjon

Rett oppfølging og support

= Rett og slett fornøgd kunde

Korleis jobbar vi for å nå dette?

I botn for arbeidet vi gjer ligg fire kjerneverdiar  som seier litt om korleis vi jobbar oss i mellom og mot deg som kunde for å kvar dag levere litande løysingar.

Engasjert

Med engasjert meinar vi å «vere på», bry seg

Vi kjem med innspel, viser interesse og er løysingsorienterte

Dette er måten vi arbeider på

Lojal

Med lojal meinar vi at vi er til å stole på og dette gir oss eit tydeleg «VI» meir enn «EG»

Respekt

Med respekt meinar vi måten vi møter andre på

Vi lyttar, viser forståing og er imøtekommande

Gjennomført

Med gjennomført meinar vi at vi er tru mot verdiane våre

Dette syner att i haldningane og handlingane våre

Vi gjer som vi seier, og står for det vi har sagt

Litande

litande a3 (presens partisipp av II lite) verd å lite på, påliteleg, sætande 

ei litande kjelde, opplysning

(kjelde: nynorsk ordbok)

Løysing

løysing f3 (norrønt leysing; av løyse)

  • det å løyse: spørsmålet krev løysing svar
  • resultat som kjem av løysing (I,4): planløysing / finne ei løysing på mysteriet / ei enkel løysing
  • praktisk ordning, måte å gjere noko på: finne ei god, tilfredsstillande løysing i omsorga for dei eldre

(kjelde: nynorsk ordbok)

Kontakt oss for ei litande løysing

Steinar Holen

Steinar Holen

Leiar produkt og produksjon

Kontakt meg om: Verkstad, mekaniske prosjekt

adresseØsterbø

telefon48 16 17 23

steinar@osterbo.noe-post

Jan Erik B. Søreide

Jan Erik B. Søreide

Salsansvarleg produkt, Marknadssjef/HMS&KS

Kontakt meg om: Marknad, produkt, HMS

pinØsterbø

telefon48 16 17 25

e-postjanerik@osterbo.no

Linda Oppedal

Linda Oppedal

Økonomi- og personalsjef

Kontakt meg om: faktura, ledige stillingar

pinØsterbø

telefon48 16 17 03

e-postlinda@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no