Om oss

Frå me starta opp i 1977 så er det dette det har handla om.
Løysingane. Dei litande løysingane.

Praktisk problemløysar

Gjennom snart 50 år har me vore ein praktisk problemløysar for
havbruk, industri, offshore, landbruk, bygg og anlegg og offentlege.

Skapande

Me har skapt nye produkt, sett nye måtar å gjere ting på, levert gode tenester.

Me har sikra sjukehus og flyplassar med reservekraft,
berekna og installert straum til heim og industri.

Me har utforma heilskaplege løysingar til landbasert oppdrett og havbruk.

Lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Me har rett og slett funne smarte løysingar på kundane sine utfordringar i snart 50 år.
Litande løysingar både heilt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gründer

To gründer-bedrifter, Østerbø Maskin AS og Meland Elektro AS, har blitt eitt.
No under felles namn som Østerbø Solutions AS.

Visjon

Østerbø er og skal framleis vere ein leiande leverandør av sikker strømforsyning og smarte løysingar til kundar innan havbruk, industri og det offentlege.

Litande løysingar

Det er dette vi alltid har jobba med og dette vi framleis skal jobbe med.
Du er trygg med Østerbø på laget

Dette er Østerbø

Frå Arne Olav Østerbø starta opp i 1977 så er det dette det har handla om.
Løysingane. Dei litande løysingane.

Gjennom snart 50 år har me vore ein praktisk problemløysar for havbruk, industri, offshore, landbruk, bygg og anlegg og offentlege.

Me har skapt nye produkt, sett nye måtar å gjere ting på, levert gode tenester.

 Me har sikra sjukehus og flyplassar med reservekraft, berekna og installert straum til heim og industri. Me har utforma heilskaplege løysingar til landbasert oppdrett og havbruk.

Me har rett og slett funne smarte løysingar på kundane sine utfordringar i snart 50 år. Litande løysingar både heilt lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

To gründer-bedrifter, Østerbø Maskin AS og Meland Elektro AS, har blitt eitt. No under felles namn som Østerbø Solutions AS. Østerbø er og skal framleis vere ein leiande leverandør av sikker strømforsyning og smarte løysingar til kundar innan havbruk, industri og det offentlege.

Litande løysingar. Det er dette vi alltid har jobba med og dette vi framleis skal jobbe med. Du er trygg med Østerbø på laget

 

Mekaniker
Elektro til industri

Om oss

Fagfolk

Dyktige fagfolk

Vi har dyktige fagfolk med fagbrev og sertifiseringer. 

Lang erfaring

Lang erfaring

Gjennom snart 50 år har vi opparbeida oss verdifull kompetanse på fagområda våre. Du kan lite på oss.

godkjent

Berekraft

Med litande løysing i alle ledd jobbar vi med berekraft, HMS og sertifisering.

Østerbø skal vere ein leiande leverandør
av sikker strømforsyning og smarte løysingar
til kundar innan havbruk, industri og det offentlege.

Ledige stillingar

Er du interessert i å jobbe med oss?

Er du vår nye:

  • Industrielektrikar/automatikar
  • Arbeidsleiar plast/mekanisk 
Østerbø

Kva er litande løysing i praksis?

Rett produkt og rett kvalitet

Rett, påliteleg og varig løysing

Rett og konkurransedyktig pris

Rett leverings- og garantitid

Litande løysing

Rett funksjonalitet og kapasitet

Rett opplæring og dokumentasjon

Rett oppfølging og support

= Rett og slett fornøgd kunde

Korleis jobbar vi?

I botn for arbeidet vi gjer ligg fire kjerneverdiar  som seier litt om korleis vi jobbar oss i mellom og mot deg som kunde for å kvar dag levere litande løysingar.

Engasjert

Med engasjert meinar vi å «vere på», bry seg

Vi kjem med innspel, viser interesse og er løysingsorienterte

Dette er måten vi arbeider på

Lojal

Med lojal meinar vi at vi er til å stole på og dette gir oss eit tydeleg «VI» meir enn «EG»

Respekt

Med respekt meinar vi måten vi møter andre på

Vi lyttar, viser forståing og er imøtekommande

Gjennomført

Med gjennomført meinar vi at vi er tru mot verdiane våre

Dette syner att i haldningane og handlingane våre

Vi gjer som vi seier, og står for det vi har sagt

Kontakt oss for ei litande løysing

Ketil Tømmernes

Ketil Tømmernes

Adm. dir.

Østerbø, Sløvåg, Frekhaug

M: +47 952 40 511

E: Ketil.tommernes@osterbo.no

Linda Oppedal

Linda Oppedal

Økonomi- og personalsjef

Østerbø, Sløvåg

M: +47 48 16 17 03

E: linda@osterbo.no

Sentralbord

Sentralbord

Østerbø

M: + 47 48 16 17 18

E: om@osterbo.no

Startbank
ISO sertifisert
Berekraft
Himoinsalogo