Reservekraft

Trygg med reservekraft frå Østerbø

Vi leverer strømaggregat til bl.a. bedrifter, kommunar, sjukehus, flyplassar, havbruk, kraftbransjen.

Kontakt oss

Reservekraft

Strømaggregat

Strømaggregat

 • Kvalitets strømaggregat frå Himoinsa
 • Smart styringssystem
 • Mecc-Alte og Stamford generator
 • Motor frå kjende leverandørar
 • Rask oppstart ved strømbrudd

 

Styringssystem

Løysing

 • Prosjektering og optimalisering
 • Ventilasjons- og kjøleanlegg
 • Eksos: isolert og kapsla
 • Diesel- og tanksystem
 • Støy- og vibrasjonsdemping
 • Installasjon og testing – klart til bruk

 

Service

Sørvis med stor Ø

 • Alltid inkludert førstegongssørvis
 • 24/7 support
 • 45 år med erfaring og kompetanse som kjem deg til gode

 

Reservekraft og nødstrøm

Vi leverer Himoinsa strømaggregat

Strømaggregata blir laga etter norske krav og spesifikasjonar.

 • Radiatorkjølte dieselaggregat
 • Frå små til svært store størrelsar (8 – 2555 kVA)
 • Saktegåande motor på 1500 rpm frå kjende leverandørar
 • Mecc-Alte og Stamford generatorar
Himoinsalogo
Reservekraft
Prosjektleiar Ivar Areklett Garmann

Løysing og rådgjeving

Vi hjelper deg med rett reservekraft til behovet ditt

 • Prosjektering
 • Design
 • Kontrollsystem

Østerbø har lang erfaring med å prosjektere, montere og følge opp kritiske kraftinstallasjonar.
Du er trygg hos oss.

Litande løysing
Servicepakkar

Sørvis med stor Ø

Oppfølging etter kjøp – du er trygg hos oss

 • Inkludert førstegongssørvis
 • 24/7 support og stort delelager
 • Serviceteam med høg kompetanse
 • Servicepakkar tilpassa ulike behov

Referansar reservekraft

Nokre av kundane vi har levert litande løysing for reservekraft, nødstrøm og fast forsyning til.

Helse Førde
Helse Bergen
Haraldsplass
Avinor
Fjell kommune
Trøndelag fylkeskommune
Statnett
BKK
Artec aqua
MOWI
scale-aq
Osland

Kontakt oss

Aggregatavdelinga

Aggregatavdelinga

Sløvåg

M: +47 48 16 17 18

E: aggregat@osterbo.no

Fyll ut skjemaet så tek vi kontakt

Beskriv behovet ditt her

Meir informasjon

Har du spørsmål?

Vi har svara:

Kva bør du tenke på ved val av strømaggregat?

 • Kapasitet – kva skal aggregatet drive?
 • Strålingsvarme
 • Inn- og utlufte behov
 • Støykrav
 • Eksos – dimensjonering
 • Dieseltilførsel – kapasitet, tal tankar, nedgravde eller innandørs

Kva er reservekraft?

Reservekraft brukast som alternativ forsyning av strøm til sjukeheimar, industriell produksjon, butikkar, bensinstasjonar, anlegg, søppelhandtering, belysning og strømtilførsel til konserter og idrettsarrangement osv

Kva er nødstrøm?

Nødstrøm gjeld i situasjonar der bortfall av strømtilførsel vil utgjere fare for liv og helse. (definert i NEK400:2014) Her gjeld strenge krav for blant anna minimumstid for strømleveranse etter oppstart av aggregat.

Kva er fast forsyning

Mange stader er det ikkje mogleg å legge fram nettstraum eller det vert for kostbart. På slike stader brukast strømaggregat som kraftkjelde.

Kanskje er du også interessert i

Strømaggregat

Strømaggregat

Mekanisk

Design og løysing

Strømaggregat

Reservekraft

Service

Sørvis