Strømaggregat

Finn løysinga som passar deg
Kontakt oss

Reservekraft / Strømaggregat

person

Kunde + Løysing

Vi skreddarsyr aggregat-løysinga slik at den passar dine behov.

Styringssystem

Styringssystem

Med automatisk innfasing har du straumen tilbake 15 sekund etter straumbrot.

vi kan strømaggregat

Vi KAN strømaggregat

Gjennom 45 år har vi opparbeida oss unik erfaring og kompetanse som kjem deg til gode.

Vi leverer Himoinsa strømaggregat

Ein av verdas største produsentar som vi har samarbeida med i over 20 år. Strømaggregata blir laga etter norske krav og spesifikasjonar.

 • Radiatorkjølte dieselaggregat
 • Frå små til svært store størrelsar (8 – 2555 kVA)
 • Saktegåande motor på 1500 rpm frå kjende leverandørar
 • Mecc-Alte og Stamford generatorar
 • Integrert dieseltank for 10 – 48 timars bruk
Reservekraft
Himoinsalogo

Reservekraft og nødstrøm

Finn strømaggregatet som passar deg

Dieselaggregat ope

Ope strømaggregat

Ope strømaggregat

Ope dieselaggregat for fast montering innandørs.

Eksempel på bruksområde: sjukehus, flyplass, sjukeheim

Dieselaggregat lyddempa

Lyddempa strømaggregat

Lyddempa strømaggregat

Montert i pulverlakkert støydempa kapsling eller container.

 Eksempel bruksområde: oppdrettsflåte, entreprenør, datasenter

Dieselaggregat tilhengar

Mobilt strømaggregat

Mobilt strømaggregat

Montert på tilhengar for opptil 80 km/t.

Eksempel på bruksområde:  entreprenør, kraftselskap, event

Container

Container

Container

Montert i lakkert container. Alt inkludert, klar til bruk

Eksempel bruksområde: sjukehus, havbruk

ATS

Tavler (ATS)

Automatisk byte mellom generator og nettstraum når det trengs.

 • Prosjektering
 • Installasjon
 • Raskt, automatisk byte ved strømbrot

Referansar reservekraft

Nokre av kundane vi har levert litande løysing for reservekraft, nødstrøm og fast forsyning til.

Helse Førde
Helse Bergen
Haraldsplass
Avinor
Fjell kommune
Trøndelag fylkeskommune
Statnett
BKK
Artec aqua
MOWI
scale-aq
Osland
Servicepakkar

Styresystem

Trygg og smart styring av reservekraft.

 • Himoinsa HIcore system
 • Deep Sea Electronics 
 • AKVAKT frå Østerbø

Hybrid

Vi har fleire løysingar for Hybrid drift av strømaggregat 

 • Himoinsa EHR Battery Power Generator
 • Himoinsa H-box Hybrid
 • Østerbø HPS
Batteripakke
Berekraft

Bærekraft og miljø

Moderne motor og hybride løysingar

 • Stage 5 motor
 • Hybride løysingar med batteripakke
 • Trygg installasjon og smart drift
 • Varmegjenvinning

Kontakt oss

Aggregatavdelinga

Aggregatavdelinga

Sløvåg

M: +47 48 16 17 18

E: aggregat@osterbo.no

Fyll ut skjemaet så tek vi kontakt

Beskriv behovet ditt her

Meir informasjon

Har du spørsmål?

Vi har svara:

Kva bør du tenke på ved val av strømaggregat?

 • Kapasitet – kva skal aggregatet drive?
 • Strålingsvarme
 • Inn- og utlufte behov
 • Støykrav
 • Eksos – dimensjonering
 • Dieseltilførsel – kapasitet, tal tankar, nedgravde eller innandørs

Kva er reservekraft?

Reservekraft brukast som alternativ forsyning av strøm til sjukeheimar, industriell produksjon, butikkar, bensinstasjonar, anlegg, søppelhandtering, belysning og strømtilførsel til konserter og idrettsarrangement osv

Kva er nødstrøm?

Nødstrøm gjeld i situasjonar der bortfall av strømtilførsel vil utgjere fare for liv og helse. (definert i NEK400:2014) Her gjeld strenge krav for blant anna minimumstid for strømleveranse etter oppstart av aggregat.

Kva er fast forsyning

Mange stader er det ikkje mogleg å legge fram nettstraum eller det vert for kostbart. På slike stader brukast strømaggregat som kraftkjelde.

Kanskje er du også interessert i

Strømaggregat

Strømaggregat

Mekanisk

Design og løysing

Strømaggregat

Reservekraft

Service

Sørvis