HMS og berekraft i Østerbø

Vår HMS visjon

Alle våre medarbeidere skal oppleve at de har en arbeidsplass der deres sikkerhet, helse og trivsel blir godt ivaretatt. Vi skal være oss bevisst vårt sosiale ansvar og vårt ansvar overfor samfunnet og miljøet for øvrig. Vår virksomhet skal ikke påføre skader på mennesker, materiell eller miljø.

Våre holdningar til HMS

 1. Alle skader kan unngås
 2. Det er et ledelsesansvar å forhindre skader
 3. Vern om helse, sikkerhet og et godt arbeidsmiljø er like viktig som effektivitet og produktivitet
 4. God opplæring er grunnleggende for å kunne arbeide sikkert
 5. Regler og bestemmelser kan og skal alltid overholdes
 6. Et godt arbeidsmiljø er det beste grunnlaget for langsiktig suksess

Vårt HMS- ansvar

Vi driver vår virksomhet innenfor en bransje som sannsynligvis med rette har vært i søkelyset på grunn av manglende sosialt, sikkerhets- og miljømessig ansvar. Vi ønsker å utvise et særlig ansvar for å bidra til å rette opp dette inntrykket av vår bransje. Østerbø Maskin ønsker å bygge langsiktige relasjoner med våre kunder, og vil oppnå dette ved å opptre med troverdighet og pålitelighet både i vårt HMS-arbeid og i vår dialog med kunden. Som ledd i dette vil vi:

 1. Sørge for at vårt personell alltid har fått god HMS-opplæring
 2. Arbeide aktivt for å skape gode holdninger til HMS blant våre ansatte
 3. Sørge for at våre kunder føler seg trygge når de benytter personell fra Østerbø Maskin AS
 4. Gi informasjon om HMS på en åpen og pålitelig måte
 5. Være oppdatert på gjeldende regelverk og etterlevelsen av dette

Berekraft

Østerbø Maskin støtter FNs bærekraftsmål, og meiner at næringslivet har ein viktig rolle når det gjelder å nå disse

Vårt bidrag til FMs bærekraftsmål:  

Vi streber alltid etter å være åpen om korleis vårt virke påvirker verden rundt oss, og vi ønsker å bidra til at vi sammen kan å nå måla. Vi veit at vi spiller ein rolle på tvers av flere mål, men vi trur våre tiltak vil ha størst effekt på de TRE måla som er framheva under.

Mål 5

Mål 5: likestilling mellom kjønna

Sikre kvinner fullstendig og reell deltaking og like mulegheiter til leiende stillingar på alle nivåer der beslutningar tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlege liv.

kontroll

Mål 7: Rein energi til alle

Innan 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forsking og teknologi på området rein energi, inkludert fornybar energi, energieffektivisering og avansert og reinare teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringar i energiintrastruktur og teknologi for rein energi.

Mål 9

Mål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Innan 2030 oppgradere infrastruktur og omstille næringslivet til å bli meir berekraftig, ned meir effektiv bruk av resursar og meir utstrakt bruk av reine og miljøvennlige teknologiformer og industriprosessar, der alle land gjer ein innsats etter eigen evne og kapasitet. 

Kontakt oss for ein prat

Jan Erik B. Søreide

Jan Erik B. Søreide

Salsansvarleg produkt, Marknadssjef/HMS&KS

Kontakt meg om: Marknad, produkt, HMS

pinØsterbø

telefon48 16 17 25

e-postjanerik@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no

Kanskje er du og interessert i

Elektro

Elektro

Mekanisk

Mekanisk

Strømaggregat

Strømaggregat

Hus

Nettbutikk