Servicelogg reservekraft

Velkommen til Østerbø sin elektroniske servicelogg. Bruk denne for å registere service når andre enn Østerbø utfører service. Dette gjeld strømaggregat som er innafor garantitida. Dei som utfører service må vere kompetente til å utføre jobben dei er sett til. Den som fyller ut skjemaet får ein pdf av utfyllt info på e-post som dokumentasjon.

Kunde og maskin

Filter: diesel, olje, luft

- Motor/servicemanualene viser kva som skal skiftast på dei ulike års- & timeintervallene. - Filter og delar må vere OEM deler (originale) - Filter og delar som skiftast, skal merkast med timetal og dato om mogleg. - Serviceklistremerke med dato og timetal skal settast på anlegget ved kvar service. Kontakt oss på e-post deler@osterbo.no viss du treng serviceklistremerke.
Oljefilter
Dieselfilter (hovud)
Dieselfilter (grov)
Dieselfilter (vassutskiljar/transferline)
OCV filter (veivhus)
Luftfilter
Motorolje
Diesel
Dieseltanken

Øvrige delar

Kjølevæske
Startbatteri
Dynamoreim/viftereim/vasspumpereim
Reimstrammarar
Eksos-/innsugsventilar
Injektorar

Elektro

Test og anmerkning

Testkøyring
Testkøyring
Her kan du laste opp relevant dokumentasjon
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 512 MB.

  Om servicen og informasjon om innsendar

  NB! Filter og delar som skiftast, skal merkast med timeantall og dato så fremt det er mogleg. Serviceklistremerke med dato og timetal skal og settast på anlegget ved kvar service. Kontakt oss på e-post ved behov for serviceklistremerker.
  MM slash DD slash YYYY
  Service utført av:(Påkrevd)
  Ditt namn(Påkrevd)
  Ved å føre namnet her bekreftar du at opplysningene i skjemaet er korrekte. Forfalskning av utført service fører til at garantien utgår.
  PDF av skjemaet blir sendt til denne e-posten