Elektro og automasjon

Vi er registrert installatør for automasjonsanlegg, industri- og bygningsinstallasjonar. Østerbø har blant anna utført elektroinstallasjonen på verdas største landbaserte oppdrettsanlegg for kveite.

Oppdrett

Oppdrett

Lang erfaring med installasjon, drift og vedlikehald av elektro installasjonar og system for havbruk

Industri

Industri

Maskin- og industrielektro har gjennom fleire tiår vore hovudfeltet vårt.

Gode løysingar

Gode løysingar

Vi gir deg enkle, litande løysingar på komplekse utfordringar.

Kraftforsyningssystem

Kraftforsynings-system

Automatiserte kraftforsyningssystem, styring og overvaking

Elektroinstallasjon

Mesteparten av elektrikarane våre jobbar ut frå avdelinga vår på Meland (tidl. Meland Elektro AS).

Landstrøm

Vi har god erfaring med legging av landstrøm til oppdrettsanlegg. Til flåte og semilukka anlegg. 

landstrøm havbruk

Akvakt

kontrollsystem for landbasert oppdrett

AKVAkt måler, overvakar, loggar og rapporterer oksygennivå, temperatur og andre parameter i oppdrettsanlegg.

Akvakt

Kontakt oss for ein elektro-prat

Fredrik Knutssøn

Fredrik Knutssøn

Leiar elektro og installatør Østerbø og Frekhaug

Kontakt meg om: Elektroinstallasjon

pinØsterbø/Frekhaug

telefon400 89 399

e-postfredrik@osterbo.no

Åge Østerbø

Åge Østerbø

Teknisk sjef og installatør Østerbø

Kontakt meg om: Overordna tekniske spørsmål

pinØsterbø

telefon48 16 17 26

e-postaage@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no