Er du den drivande dyktige produksjonsleiaren med mekanisk bakgrunn som vil vere med og skape på Østerbø?

Om jobben

Du skal vere ansvarleg for produksjon og personell på verkstaden vår. Ei viktig leiarrolle i ei solid bedrift i vekst.

Ein hektisk, spennande, utfordrande og til tider sveitt kvardag der du må ha kontroll på fleire ballar i lufta samstundes. Du har ansvar for at leveranser er klar til rett tid og koordinere tidsbruk og arbeidsoppgåver for verkstadmedarbeidarane våre. Du skal prate med kundar, rekne på tilbod og sørge for etterkalkyle og kundeoppfølging. Følge opp lærlingar innan tilhøyrande fagområde. Du tek i eit tak der det trengs og er ikkje vere redd for å bli skiten på nevane.

Bakgrunn og erfaring

Du synst ”Litande løysing” er eit slagord du kan tenke deg å levere på og har trua på å sjå løysingar der andre ser problem.

Du er heilt sjef når det gjeld HMS, oversikt og struktur på ditt fagfelt. Du har gode datakunnskapar og det er positivt om du har kjennskap til teknisk teikning. Det er ein fordel om du har kjennskap/erfaring med Lean produksjonsteknikk.

Har du relevant utdanning og erfaring frå mekanisk og/eller sveis så er nok dette jobben du har venta på. Og vi, vi ventar i spenning på akkurat din søknad.​

Vi tilbyr

Du blir del av eit sterkt fleirfagleg miljø der det alltid er nokre spennande prosjekt på gang.

På Østerbø har vi trua på eit arbeidsmiljø med rom for personleg og fagleg utvikling, glimt i auga og høve til å påverke eigen arbeidskvardag. Arbeidsstaden din blir Østerbø, men noko reising må reknast med.

Meir informasjon og søknad

For meir informasjon eller spørsmål om stillingane kontaktar du:

Steinar Holen

Steinar Holen

Leiar Mekanisk

Kontakt meg om: Verkstad, mekaniske prosjekt

adresseØsterbø

telefon48 16 17 23

steinar@osterbo.noe-post

Søknad og CV sender du til linda@osterbo.no. Søknadsfrist: 10. juni

Om oss

Østerbø Maskin er ein god og trygg arbeidsplass i levande lokalmiljø med andre interessante bedrifter som naboar både i Sløvåg og på Østerbø. Vi er leverandør av litande løysingar innan straumaggregat, utstyr til havbruksnæringa og elektromekanisk produksjon. Bedrifta har i dag 30 tilsette med sterk fleirfagleg kompetanse. Som del av satsing på elektro og automasjon kjøpte vi i 2019 opp Meland Elektro AS med 18 tilsette.