Nytt: Amco Veba Marine kraner

24. mars 2021

Nytt: Amco Veba Marine kraner

Østerbø Maskin har inngått samarbeidsavtale med Truck Tek AS om sal av Amco Veba Marine kraner i Noreg. Saman har vi kompetanse som tilbyr litande og heilskapleg kranløysing til maritim og marin næring i heile Noreg.

Litande løysing for løft

Leiar for produkt hos Østerbø, Jan Erik Søreide, fortel at desse kranene er ei naturleg utviding av dei litande løysingane dei alt tilbyr. – Ved å no kunne tilby kraner til kundane kompletterer vi den kompetansen og tilbodet vi har hatt innan løfteteknisk kontroll og skreddarsaum av kraner og løfteutstyr. No tilbyr vi ein heil pakke innan løft. Frå kran via tilpassing og skreddarsaum til kontroll, godkjenning og oppfølging i ettertid.

 

Kraner for arbeidsbåtar, flåter, kai og fiskebåtar

Amco Veba Marine er kjend for kvalitetskraner til maritim næring.

Kontakt oss for ein prat

Jan Erik B. Søreide

Jan Erik B. Søreide

Salsansvarleg produkt, Marknadssjef/HMS&KS

Østerbø

M: +47 48 16 17 25

E: janerik@osterbo.no

Sentralbord

Sentralbord

Østerbø

M: + 47 48 16 17 18

E: om@osterbo.no

Kanskje er du og interessert i

kontroll

Løfteteknisk kontroll

Elektro

Elektro

Mekanisk

Mekanisk

Strømaggregat

Strømaggregat