Nytt: Amco Veba Marine kraner

Nytt: Amco Veba Marine kraner

Østerbø Maskin har inngått samarbeidsavtale med Truck Tek AS om sal av Amco Veba Marine kraner i Noreg. Saman har vi kompetanse som tilbyr litande og heilskapleg kranløysing til maritim og marin næring i heile Noreg. Litande løysing for løft Leiar for produkt hos...
Forsesongtilbod beitepussar

Forsesongtilbod beitepussar

Ut mars 2021 får du Østerbø beitepussar til berre kr 49 900,- +mva og 10 knivar med på kjøpet. Pris etter 31. mars kr 54 500,-. Førehandsbestilling med levering i april. Fornøgde kundar i over 10 år – Dette er ei god og stabil maskin og vi får mange gode...
Årets farge 2021 – løfteteknisk

Årets farge 2021 – løfteteknisk

Godkjent løfteutstyr merkast med årets farge og ny bruksattest utskrivast. Bruk kun løfteutstyr som er sertifisert og kontrollert. Årets farge 2021 er raud 2021: 🔴 raud 2022: 🟡 gul 2023: 🟢 grøn 2024: 🔵 blå Løfteutstyr merka med kvit skal takast ut av bruk for...
Nytt produkt til oppdrett

Nytt produkt til oppdrett

Kundane kjem ofte til oss med eit problem som må løysast eller ein prosess som kan forbetrast. Her er eksempel på ei litande løysing på ei slik utfordring som enda med eit nytt produkt:   Østerbø sorteringssystem med bedøvelseskar, referanse Osland Stamfisk.  Utvikla...