Nytt produkt til oppdrett

23. februar 2021

Nytt produkt til oppdrett

Kundane kjem ofte til oss med eit problem som må løysast eller ein prosess som kan forbetrast. Her er eksempel på ei litande løysing på ei slik utfordring som enda med eit nytt produkt:  

Østerbø sorteringssystem med bedøvelseskar, referanse Osland Stamfisk. 

Utvikla for effektiv bedøving og sortering av fisk. Kan skreddarsyast til dine behov: Større, mindre eller fleire utløp? Det fiksar vi. 

 Funksjon

  • AVVATNINGFisken opp i systemet med våt hov. Effektiv avrenning gjennom rist. 
  • BEDØVING: Fisken ned i bedøvelsekaret. God avrenning i førre steg sikrar rett dosering.
  • LØFT: Hydraulisk løft opp på sorteringsbordet. 
  • SORTERING: Oversiktleg sortering i rett arbeidshøgde. 
  • DISTRIBUSJON via røyr eller slange ut til ønska lokasjon.  

Kontakt

Skulle du hatt deg eit slikt? Ta kontakt så får du eit tilbod 

Jens A. S. Brekke, telefon: 48 16 17 22
e-post: jens@osterbo.no
 

// Illustrasjon: Jens A. S. Brekke