Safehide + Østerbø

17. januar 2020

Safehide + Østerbø

Vi skal samarbeide med Gründer Sigve Bø om utvikling, produksjon og sal av rensefiskutstyr. No med fokus på Safehide

Safehide for rensefisk

Sigve Bø har jobba med gjenfangst av leppefisk og gjennom erfaringar frå dette utvikla Safehide. Denne tek for seg heile syklusen til rensefisk frå mottak til gjenfangst.

Safehide er mottaksmerd, rensefiskhabitat og gjenfangstreiskap.

Fiskevelferd

Safehide vil sikre rensefisken gode levevilkår og betre trivsel slik at den og blir ein god lusebekjempar.

– Vi er veldig glade for å få samarbeid med Sigve og har stor tru på at Safehide er ei god løysing for å betre levevilkåra for rensefisken, seier Jan Erik Søreide.

Vite meir om Safehide?

sjekk ut: https://www.safehide.no/ 

Kontakt Janerik@osterbo.no eller kim@osterbo.no