Sørvis med stor Ø

For reservekraft frå Østerbø

 

Sørvis med stor Ø

Trygg med litande løysing

Du kan sove godt om natta med Østerbø sørvis med stor Ø.

Fastmontert kran

Inkludert førstegongsservice

kontroll

Servicepakkar til ulike behov

Service

24/7 support og stort delelager

Service

Serviceteam med høg kompetanse

Kvifor velge Sørvis med stor Ø?

 • Du blir trygg
 • Du kan velje sørvisavtale som passar deg
 • Du får ekstra opplæring
 • Du får fast rabatt på delekjøp
 • Du kan nyte godt av 45 års erfaring
 • Du får 20 års samarbeid med Himoinsa i ryggen
 • Du får 24/7 support
 • Østerbø tek ansvar for vedlikehald og sørvis
 • Østerbø tek ansvar for dokumentasjon
 • Østerbø sørger for at garantivilkåra er innfridd
 • Østerbø sørger for at reservedelar er tilgjengeleg
 • Østerbø stiller med serviceteknikar når du treng det
 • Østerbø gir deg auka driftssikkerheit

Servicepakkar

Finn pakken som passar deg og ditt behov

Servicepakker

Delepakke

Med delepakke får du hjelp til å ivareta garantivilkår. Med bruk av Østerbø sine godkjende servicedelar er du trygg på at delar har rett kvalitet. Med utfylling av digital servicelogg er garantivilkåra langt på veg imøtekomne.

Kven passar delepakke for?

Populær avtale for storforbrukarar eller dei som har eige servicepersonell.

Delepakke - sørvis med stor Ø
 • Delepakke: rett del i rett mengde til rett tid
 • Fast rabattavtale på servicekomponentar
 • Digital servicelogg
 • Få tilsendt servicemerker
 • Brukarmanual

Standardpakke

Med Standardpakke let du Østerbø ta jobben med å ivareta garantivilkår. Med bruk av Østerbø sine godkjende servicedelar er du trygg på at delane har rett kvalitet. Med fagfolk frå eit av landets største fagmiljø på reservekraft er du trygg på at aggregatet er godt ivaretatt.

Kven passar standardpakke for?

Typisk brukt av den som vil ha service utført av fagfolk til best mogleg pris.

Standardpakke - sørvis med stor Ø
 • Vår vanlegaste og mest populære avtale.
 • Fastpris på reise og arbeid
 • Rabattavtale på medgåtte delar  
 • Tilgong til 24/7 support
 • Brukarmanual
 • Tilsyn med meir enn 60 sjekkpunkt, servicerapport
 • Gode prisar på vedlikehald og reparasjon

Full pakke

Med Full pakke let du Østerbø ta jobben med å ivareta garantivilkår. Med bruk av Østerbø sine godkjende servicedelar er du trygg på at delane har rett kvalitet. Med fagfolk frå eit av landets største fagmiljø på reservekraft er du trygg på at aggregatet er godt ivaretatt.

Kven passar full pakke for?

Typisk brukt av den som vil vere trygg og vite eksakt pris på service

Full pakke - sørvis med stor Ø
 • Eksklusiv avtale med fastpris på komplett service utført av fagfolk
 • Inkludert reisekostnad, servicearbeid og delekostnader
 • Tilgong på 24/7 support
 • Tilsyn med meir enn 60 sjekkpunkt
 • Servicerapport
 • Gode prisar på vedlikehald og reparasjon

Alltid inkludert førstegongssørvis

Ved kjøp av dieselaggregat frå Østerbø

Strømaggregat
 • Gjeld førstegongssørvis utført av Østerbø på aggregatets dieselmotor.
 • Servicedeler ihht. produsent/distributørens vedlikehaldsintervall og arbeid er inkludert.
 • Gjeld Dieselaggregat frå 8 kVA til 2 000 kVA.
 • Service blir utført etter Østerbø sitt serviceprogram.
 • Det er kunden sitt ansvar å melde inn servicebehov.
 • Østerbø hjelper med å fylle garantivilkår.
 • Reise, diett og losji til ei kvar tid gjeldande satsar kjem i tillegg.
 • Full dokumentasjon på tilsyn og service via servicerapport.
 • Gjeld på kjøp frå og med 1. juni 2022

Sørvis med stor Ø – Alltid trygg

Kontakt oss for å finne løysinga som passar deg

Delelager

Delelager

Østerbø og Sløvåg

 

telefon48 16 17 18

e-postdeler@osterbo.no

Aggregatavdelinga

Aggregatavdelinga

Sløvåg

 

telefon48 16 17 18

e-postaggregat@osterbo.no

Kanskje er du og interessert i

Strømaggregat

Reservekraft

Mekanisk

Mekanisk

Elektro

Elektro

Hus

Nettbutikk