Stillegående strømaggregat

27. mars 2018

Stillegående strømaggregat

Silent Plus serien frå HIMOINSA reduserer støyutsleppa utan å redusere ytelsen til maskina. Dei dekkar eit effektområde mellom 20 og 550 kVA og garanterer støynivå på rundt 60 dB ved 7 meter. Serien inkluderer generatorsett som brukar Stage IIIA-motorar frå Yanmar, FTP og Scania.

Stillegående strømaggregat

Generatorsett frå HIMOINSA med viktige forbetringar, spesielt tilpassa utleigebransjen, men godt nytt for alle. Desse stillegåande aggregata er perfekte for arrangement og til bruk i befolka områder der støykrava er ekstra strenge.

  • Effekt: 20-550 kVA
  • Støynivå: 60db (7 meter avstand)
  • Motor: Iveco, FTP og Yanmar
  • Utsleppsnivå: Stage IIIA

 Meir om Silent Plus på Himoinsa.com

Kontakt oss for meir info

Tiltak for støydemping

De låge støynivåa er nådd med forbetra og optimalisert utforming av luftinntak og utgangar. Eit dobbeltkjerna eksosanlegg er og inkludert som standard, samt isolasjonsmateriale av høgaste kvalitet. Det nye designet isolerar kontrollpanelet frå resten av aggregatet slik at det kan brukast utan støyutslepp. Modellane i dette nye sortimentet kjem med ein vasstett og mekanisk sterk baldakin og breie dører med solid, rustfri stållås som sikrar større sikkerhet mot hærverk og tjuveri.

Tilpassa bruk i all slags ver

Generatorar som brukast av utleiebransjen, står mykje ute og må tåle all slags ver. HIMOINSA Silent Plus strømaggregat har ekstra tetning på alle baldakinens festepunkt for å hindre at vatn kjem inn. For å sikre lengst muleg køyretid, kan tankar med høg kapasitet leggast til i visse tilfelle.

Lang køyretid og enklare vedlikehald

Alle motorane har elektronisk injeksjonskontroll slik at kan vi garantere ei køyretid på minst 24 timar og i nokon tilfelle, så mykje som 35 timar. Slik får du fire driftsdagar utan å måtte etterfylle drivstoff.

Silent Plus-serien har dreneringsventiler for å gjøre det lettere å rengjøre radiatoren. Dei største modellene, FPT og Scania-serien, har også trinn og håndtak som letter tilgangen for vedlikehald og sensor for kjølevæskenivå.

Den nye serien tilbyr de samme valgfrie elementene som andre utleigeaggregat, for eksempel sykloniske luftfiltre, lekkasjedetektorer, ein treveisventil med hurtigkoblinger eller vannfilteravskillere.

Meir info

Kontakt Arve Søreide for meir informasjon om stillegåande strømaggregat:

Adressearve@osterbo.no 

Telefon 48 16 17 24

Meir om strømaggregat og reservekraft