5 strømaggregat til Fjell kommune

15. mars 2019

5 strømaggregat til Fjell kommune

Prosjekta har bestått av prosjektering, leveranse, montasje og igangkøyring av reservekraft til rådhus, sjukeheim, omsorgsbustad, helsesenter og lokalmedisinsk senter.

År

2017/2018

Sluttkunde

Fjell kommune

Kapasitet

4×580 kVA + 1×823 kVA

Helse og kommunale tenester

Fjell sjukeheim, Straume bu- og servicesenter, Straume helsesenter, Fjell rådhus og Øygarden lokalmedisinske senter ligg alle i «Helseparken» på Straume. Ved strømbrot er det Østerbø som sørgar for «lys i husan» og at all teknikk og viktig utstyr har straumen som trengst.

Strømaggregat lyddempa

4 lyddempa strømaggregat

Leveransen er 4 Himonisa strømaggregat på 580 kVA kvar. Dei er montert i lyddempa kapsling og laga for å stå ute i all slags ver. Aggreta har Doosan dieselmotor og Stamford generator.

Nødstrømsanlegget til Øygarden lokalmedisinske senter er beskrive i eiga sak som du kan lese her >>

Vi takkar for oppdraget og gratulerer Fjell kommune med trygg reservekraft!

Kontaktperson hos Østerbø

Magne Halland

Magne Halland

Salsingeniør

telefon941 87 931

brevmagne@osterbo.no

Sentralbord

Østerbø

telefon48 16 17 18

brevsalg@osterbo.no