+47 48 16 17 18 om@osterbo.no
Null nedetid for Skotsk sørvisfirma

Null nedetid for Skotsk sørvisfirma

Leco Marine i Skottland har nådd ein viktig milepæl: eitt heilt år utan uplanlagde vedlikehaldsstopp på Østerbø Yanmar notvaskaren sin. Fordel i marknaden Dette gir dei eit stort konkurransefortrinn i marknaden. – Kundane krev 100 % reine nøter og at jobben blir...
Østerbø Yanmar notvaskar blir endå raskare

Østerbø Yanmar notvaskar blir endå raskare

– Vi kan no levere 37% raskare vaskefart sjølv i nøter med ein del straum, seier Kim André Eide hos Østerbø Maskin AS. Østerbø Yanmar vaskaren er kontinuerleg oppdatert sidan den vart lansert og er både slitesterk, grundig og no endå raskare.  – Vi oppgir...
– Låge kostnader og lite stopp med Yanmar Notvasker

– Låge kostnader og lite stopp med Yanmar Notvasker

– Vi er veldig godt fornøgd med Yanmar notvaskarane våre, seier Halvor Økland hos Br. Bakke AS, – dei kjem til i heile nota, vaskar reint med lite notslitasje og har låg driftskostnad.   Br. Bakke AS har drive med notvask i mange år i Hordaland og Sogn og...
En film for riktig bruk

En film for riktig bruk

Østerbø Maskin AS er utstyrsleverandøren som tar kundeopplæring et steg videre. Av: Ove Sjøstrøm/Fremsnakk Media – Vi tok grep da Sintef rapporterte om muligheter for lakserømming på grunn av feil bruk av vedlikeholdsutstyr i nøtene i oppdrettsanlegg, sier Steinar...

6 råd før kjøp av notvaskar

Kva skal du legge vekt på i innkjøpsfasen av notvaskar? Her er nokre råd til viktige element å vurdere for å få mest for pengane. Straumforhold Ein god lokalitet har god gjennomstrømming av vatn og næringsstoff. Dette er ei utfordring å takle for fleire av...