Nytt produkt til oppdrett

Nytt produkt til oppdrett

Kundane kjem ofte til oss med eit problem som må løysast eller ein prosess som kan forbetrast. Her er eksempel på ei litande løysing på ei slik utfordring som enda med eit nytt produkt:   Østerbø sorteringssystem med bedøvelseskar, referanse Osland Stamfisk.  Utvikla...
Industrivedlikehald og fornying av fabrikk

Industrivedlikehald og fornying av fabrikk

– Nyrstar har vore ein viktig kunde for oss, seier Jens Brekke, prosjekt-leiar og teknisk teiknar hos Østerbø Maskin AS. – Vi har samarbeidd om store og små prosjekt over fleire år. Østerbø har levert store prosjekt som trapperepo, stråle- og spraykjøler...